Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://city-format.pl/ jest FORMAT Artur Kmieciak z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Bohaterów Westerplatte 2/32, 35-037 Rzeszów.

 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

 3. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są: 

  1. przetwarzane zgodnie z prawem; 

  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 

  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CELE I PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. udzielnie odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej lub za pośrednictwem dostępnej na stronie aplikacji – przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług;

 2. podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. przesłania dopasowanej do Państwa potrzeb oferty usług Administratora – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem;

 3. przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji, na który wyrazili Państwo dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji ofert i warunków handlowych – przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług;

 4. prowadzenia analiz aktywności i preferencji Użytkowników, prowadzenia statystyk serwisu w celu ulepszenia jego funkcjonalności i użyteczności oraz dostosowanie go do wymogów Użytkowników, marketing (art. 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadniony interes Administratora);

 5. dane związane z aktywnością Użytkownika w serwisie mogą być również gromadzone w celach technicznych w tym zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych oraz udzieleniem odpowiedzi na zadane formularzu kontaktowym pytania;

 6. podanie danych osobowych Użytkownika, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. formularz kontaktowy);

 7. dane osobowe przekazane dobrowolnie przez Użytkownika w ramach formularzy przetwarzane są w celu określonym w formularzu

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.

 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników, optymalizacji z niej korzystania oraz tworzenia zagregowanych statystyk.

 3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. 

 4. W ramach strony internetowej stosowane są cookies:

  1. „stałe” – pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia;

  2. „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej.

 5. Mają Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe gromadzone przez Administratora to imię, adres mailowy, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa wskutek Państwa dobrowolnej zgody. 

 2. Jedyne podmioty, które otrzymują dane osobowe to organy posiadające odpowiednią legitymację prawną oraz podmioty współpracujące z Administratorem przy świadczeniu usług:

 • Facebook

 • Google Analytics 

 • Hotjar

 1. Administrator informuje, że podmioty wymienione powyżej mające siedzibę poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane są jako tzw. państwo trzecie. Ponadto Administor zapewnia, że zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r w takich przypadkach przekazuje dane wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które przystąpiły do programu Privacy Shield. Przystąpienie przez podmioty wymienione w pkt 3a do programu Privacy Shield wynika z poniżej wykazanych kwestii:

 • Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA). Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod tym linkiem.

 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, standardy prywatności narzędzia dostępne są pod tym linkiem. 

 • Hotjar Ltd (adres siedziby głównej: St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod tym linkiem. 

 • Powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.

 1. Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby .. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ GROMADZONE DANE 

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 KONTAKT

Poznajmy się.

DRUKARNIA

Marii Skłodowskiej-Curie 10
35-036 Rzeszów

AGENCJA MARKETINGOWA

ul. Okulickiego 20
35-222 Rzeszów

Przewiń na górę